headerimg_06

Maak jij je ernstige zorgen om iemand uit je omgeving?

Bijvoorbeeld op gebied van verslaving, psychiatrie, schulden, dakloosheid, beperking, zelfredzaamheid, sociale problematiek of vervuiling? Als nog niets geholpen heeft, kunnen wij misschien wel iets betekenen.

Lees meer

Betrokkenen

Wanneer kan Team Toeleiding en Bemoeizorg iets betekenen?

Maak jij je ernstige zorgen om iemand uit je omgeving? Iemand die vastloopt op minimaal 3 verschillende gebieden, bijvoorbeeld op het gebied van verslaving, psychiatrie, schulden, dakloosheid, beperking, zelfredzaamheid, sociale problematiek of vervuiling? Wil die persoon geen hulp? Denk jij dat hulp nodig is om erger te voorkomen? Is er al van alles geprobeerd vanuit hulpverlening maar lijkt er niets te veranderen? Als nog niets geholpen heeft, kunnen wij misschien wel iets betekenen.

Wie we zijn

Team Toeleiding en Bemoeizorg bestaat uit professionals vanuit verslavingszorg, psychiatrie en maatschappelijke opvang. We zijn in dienst van een van de organisaties die dit  samenwerkingsverband zijn aangegaan en gebruiken de voordelen die dit bied. Omdat we los van die organisaties in een samengesteld team werken zijn we vrij gesteld van beperkingen die soms moeten gelden binnen organisaties. Dit geeft ons meer ruimte om het verschil te maken.  We laten niet zomaar los. Ook niet als iemand boos is of afspraken vergeet.

Hoe we helpen

We proberen contact te leggen met de persoon waar zorgen over zijn. Niets moet. We sluiten aan en nemen de tijd om contact en vertrouwen op te bouwen. Dan kijken we samen met de persoon die gemeld is wat anders kan en wat daarvoor nodig is. Maatwerk is de sleutel om tot effectieve hulpverlening te komen.

Hoe je ons kunt bereiken

Ons kantoor is gevestigd op het Kromhout 110 in Dordrecht (in het pand van het Leger des Heils). Omdat we veel op pad zijn, kun je ons hier niet altijd vinden. Stuur dan een email: info@toeleidingenbemoeizorg.nl of bel 088-0655685.

Als je twijfelt of je bij ons aan het goede adres bent kun je altijd met ons overleggen of contact opnemen met het Meldpunt Zorg en overlast van Veilig Thuis: 0909-635 37 86.

Aanmeldingen voor ons team worden altijd door ons voorgelegd aan het meldpunt Zorg en overlast. Dit omdat we willen voorkomen dat casussen op meerdere plaatsen worden opgepakt.

» Naar het aanmeldformulier
Top